NBS ORIENTĒŠANĀS IZLASES KOMANDAS KOMPLEKTĀCIJAS UN ATLASES KRITĒRIJI 2008.gadam

 

Atlases mērķis- noskaidrot NBS izlases sastāvu dalībai Pasaules 41.CISM orientēšanās sportā Lietuvā, Alytys (13.-18.10.2008).

Atlases sacensības- kritēriji dalībai CISM Pasaules čempionātā:

 

Nr.p.k.

Sacensību nosaukums

Datums

Vieta

1.

NBS čempionāts

8.05.

Rīgas raj.

2.

Kāpas daudzdienas (1.diena)

27.06.

Ventspils

3.

Kāpas daudzdienas (2.diena)

28.06.

Ventspils

4.

Latvijas čempionāts (garā distance)

10.08.

Siguldas apk.

5.

Malienas kauss

16.08.

Alūksnes raj.

6.

Latvijas čempionāts (vidējā distance)

7.09.

tiks precizēts

 

            Tiek vērtētas 4 no 6 atlases sacensībām (summējot koeficientus- katra atlases sacensību dalībnieka uzrādītā laika attiecība pret labākā NBS sportista rezultātu, kas atbilst koeficientam 1).

            NBS orientēšanās izlasi Pasaules CISM veido 4 sievietes un 7 vīrieši. 3 vīrieši un 2 sievietes komandā tiek iekļauti pēc atlases sacensību rezultātiem, 1 sieviete un 1 vīrietis pēc NBS SK vadības un atbildīgā par orientēšanos, lēmuma. Bez tam- tiek nosaukti 2 rezerves sportisti (1 vīrietis un 1 sieviete), kas ir izpildījuši atlases prasības, bet pēc uzrādītajiem rezultātiem nav iekļauti izlases pamatsastāvā.

Izlases sastāvā dalībai 2008.gada Pasaules CISM čempionātā, bez atlasēm tiek apstiprināti M.Sirmais, E.Bertuks, J.Krūmiņš, A.Skrastiņa, nosakot kā kontrolsacensības Latvijas čempionātu klasiskajā distancē.

Pretendentiem uz NBS orientēšanās izlasi, piedalīšanās 2008. gada NBS čempionātā, savu vienību sastāvos, ir obligāta.

Minētie atlases rezultāti tiks ņemti vērā komplektējot komandu arī uz citām starptautiskām, sacensību plānā iekļautām sacensībām. Ja komandas sastāvs dalībai šajās sacensībās jānosauc pirms atlases sacensību beigām, par dalībnieku sastāvu lemj Sporta kluba priekšnieks, saņemot no atbildīgā par orientēšanos rakstisku iesniegumu par sportistu vietu komandā, pamatojoties uz sportistu rezultātiem uz konkrēto brīdi.

            Atbildīgais par orientēšanos:

·        apkopo atlases sacensību rezutātus, uzrādot katra sportista vietu komandā pēc atlasēm;

·        izvērtē bez atlasēm iekļauto sportistu rezultātu kontrolsacensībās un gatavību Pasaules CISM;

·        nosaka izlases sastāvu, nepieciešamības gadījumā, saskaņojot to ar NBS Sporta padomi.

  

 

NBS SK Sporta nodaļas pasniedzēja instruktore                                   I.Šusta

    

 

..atpakaļ