NBS ORIENTĒŠANĀS IZLASES KOMANDAS KOMPLEKTĀCIJAS

 UN ATLASES KRITĒRIJI

2009.gadam

 

Atlases mērķis- noskaidrot NBS izlases sastāvu dalībai Pasaules 42.CISM orientēšanās sportā Igaunijā, Haanjā (15.-20.09.).

Atlases sacensības un kritēriji dalībai CISM Pasaules čempionātā:

 

Nr.p.k.

Sacensību nosaukums

Datums

Vieta

1.

NBS čempionāts

7.05.

Rīgas raj.

2.

Latvijas č-ts garajā distancē

7.06.

Madona

3.

Kāpas 3 dienas

3.07.

Usma

4.

Kāpas 3 dienas

4.07.

Usma

5.

Kāpas 3 dienas

5.07.

Usma

6.

Valmieras čempionāts (garā distance)

8.08.

Valmieras raj.

 

            Tiek vērtētas 4 no 6 atlases sacensībām (summējot koeficientus- katra atlases sacensību dalībnieka uzrādītā laika attiecība pret labākā NBS sportista rezultātu, kas atbilst koeficientam 1).

            NBS orientēšanās izlasi Pasaules CISM veido 4 sievietes un 7 vīrieši. 3 vīrieši un 2 sievietes komandā tiek iekļauti pēc atlases sacensību rezultātiem, 1 sieviete un 1 vīrietis pēc atbildīgā par orientēšanos ieteikuma (tiek izvērtēta sportista attieksme, ieguldītais treniņdarbs, dalība citos NBS čempionātos savu vienību sastāvos, atlases kritēriju izpilde). Tiek nosaukti 2 rezerves sportisti (1 vīrietis un 1 sieviete), kas ir izpildījuši atlases prasības, bet pēc uzrādītajiem rezultātiem nav iekļauti izlases pamatsastāvā.

Izlases sastāvā dalībai 2009.gada Pasaules CISM čempionātā, bez atlasēm tiek apstiprināti M.Sirmais, E.Bertuks, J.Krūmiņš, A.Skrastiņa, pamatojoties uz sportistu vietu Latvijas izlasē. Šis lēmums var tikt mainīts, ja sportistu sniegums visas sacensību sezonas garumā neatbilst izlases prasībām. Pretendentiem uz NBS orientēšanās izlasi, piedalīšanās 2009. gada NBS orientēšanās čempionātā, savu vienību sastāvos, ir obligāta.

            Atbildīgais par orientēšanos:

·         apkopo atlases sacensību rezutātus, uzrādot katra sportista vietu komandā pēc atlasēm;

·         izvērtē bez atlasēm iekļauto sportistu rezultātus un gatavību Pasaules CISM;

·         nosaka izlases sastāvu, saskaņojot ar Sporta daļas priekšnieku - apstiprina Sporta kluba priekšnieks.

 

 

NBS SK Sporta nodaļas pasniedzēja instruktore                                           I.Šusta

    

 

..atpakaļ