NBS ORIENTĒŠANĀS IZLASES KOMANDAS KOMPLEKTĀCIJAS

 UN ATLASES KRITĒRIJI

2010.gadam

 

Atlases mērķis - noskaidrot NBS izlases sastāvu dalībai Pasaules 43.CISM orientēšanās sportā Norvēģijā, Kongsbergā (16.-21.augustā).

Atlases sacensības un kritēriji dalībai CISM Pasaules čempionātā:

 

Nr.p.k.

Sacensību nosaukums

Datums

Vieta

1.

Latvijas čempionāts garā distance

9.05

Saldus

2.

Kāpa 1.diena

2.07.

Alūksne

3.

Kāpa 2.diena

3.07.

Alūksne

4.

Kāpa 3.diena

4.07.

Alūksne

 

            Tiek vērtētas 3 no 4 atlases sacensībām (summējot koeficientus- katra atlases sacensību dalībnieka uzrādītā laika attiecība pret labākā NBS sportista rezultātu grupās D 21E un H 21E, kas atbilst koeficientam 1).

            NBS orientēšanās izlasi 2010.gada Pasaules CISM veido 7 sportisti (3 sievietes un 4 vīrieši). 3 vīrieši un 1 sieviete komandā tiek iekļauti pēc atlases sacensību rezultātiem, 1 sieviete un 1 vīrietis pēc atbildīgā par orientēšanos ieteikuma, ko apstiprina SK priekšnieks (tiek vērtēta sportista attieksme, ieguldītais treniņdarbs, atlases kritēriju izpilde). Tiek nosaukti 2 rezerves sportisti (1 vīrietis un 1 sieviete), kas ir izpildījuši atlases prasības, bet pēc uzrādītajiem rezultātiem nav iekļauti izlases pamatsastāvā.

Izlases sastāvā dalībai 2010.gada Pasaules CISM čempionātā, bez atlasēm tiek apstiprināta A.Skrastiņa - pamatojoties uz sportistes vietu Latvijas izlases pamatsastāvā startiem Pasaules un Eiropas čempionātos, kā arī 2009.gada rezultātiem.

 

 

NBS SK Sporta nodaļas pasniedzēja instruktore                                           I.Šusta

    

 

..atpakaļ