Kas ir orientēšanās?

Orientēšanās pamatā dalībnieki ar kartes un kompasa palīdzību apmeklē apvidū novietotus kontrolpunktus iespējami īsākā laikā. Kontrolpunktu apmeklēšana nozīmē atzīmēšanās kontrolpunktos, taču nav izslēgta situācija, kad dalībnieks atrod citu kontrolpunktu, kurš neatbilst viņa atzīmēšanās secībai. Atzīmēšanās secība ir attēlota kartē, kur ar aplīšiem ir apvilkti nepieciešamie objekti. Taču ar taisnvirziena līnijām šie aplīši ir savienoti, tādejādi attēlojot nepieciešamo atzīmēšanās secību kontrolpunktos. Gan aplīši, gan taisnvirziena līnijas tiek zīmētas tumši rozā krāsā. Mūsdienās kontrolpunktos atzīmējas elektroniski. Vispopulārākās atzīmēšanās sistēmas ir SportIdent un Emit. Latvijā izmanto abas šīs atzīmēšanās sistēmas, protams, var izmantot arī citas, taču atļauts lietot tādas, kuras ir apstiprinājusi Latvijas Orientēšanās federācija. Šobrīd ir trīs sistēmas, kuras var lietot Latvijā: tradicionālā kompostiera - kontrolkartiņas atzīmēšanās sistēma un iepriekš minētās SportIdent un Emit.

Runājot par orientēšanos kā sporta veidu, jāņem vērā, ka, tāpat kā jebkurā citā sporta veidā, augstus rezultātus var sasniegt, tikai daudz un intensīvi trenējoties. Jo vienīgi mērķtiecīgs, sistemātisks un neatlaidīgs mācību – treniņu darbs var nodrošināt panākumus sportā! Vairāk info par orientēšanos Latvijā un ne tikai te!


Elektroniskā atzīmēšanās ar SportIdent sistēmu!